START
                                      
TURRAPPORTER

INFO

LEDARE &
STYRELSE

SÄKERHET & UTRUSTNING 

BLI MEDLEM

NYBÖRJARE

VÅRA TURER

BILDARKIV

LÄNKARKIV


                                  

                     

 

 

 


       

VÅRA TURER

 

Ledarledda turer ordnas på söndagar. Kan även under vissa förhållanden ske på lördagen. Ofta kan vi åka två eller flera grupper med olika åkhastighet och längd. Grupper med nybörjare kan också förekomma vid några tillfällen under säsongen. Parkeringsplatsen vid Beijers byggvaruhus (vid Selångersåns utlopp i hamnbassängen, norr om ån) är en ofta använd samlingspunkt innan utfärd till isen. Vi försöker att samåka för att spara bilkostnader och att det blir lättare att parkera färre bilar vid isarna. Dessutom underlättar det för billösa skridskoåkare att få följa med. 

 

Kom alltid rätt utrustad till turen!  

För att kunna följa med på våra turer förutsätter vi att du har kunskap om den säkerhetsutrustning som gäller. Vi förutsätter att våra medlemmar kan tolka den information om isarna och turerna som ges via " isluren ". Vi förutsätter även en viss åkvana. Ledare har rätt att avvisa åkare som har brister i åkvana och utrustning

På ”isluren får du meddelande om turen till kommande helg: Var samlingsplatsen är, tidpunkt, förväntad svårighetsgrad på turen mm (se åkgrupper nedan) Lämpligt är att lyssna av den redan på fredagskväll. På kvällen efter turen kan du också höra hur den har varit, åklängd mm. Titta också på turraporten på hemsidan med ev bilder. Turen är avgiftsfri, men bilkostnader skall ersättas föraren. Vi föreslår att 20 kr/mil delas av alla i bilen (även föraren). 4 st i bilen innebär 5 kr/mil/person.

 Varför blir det inte alltid en tur?

En rekognosering av isarna görs ofta på lördagar av en liten grupp ledare, här försöker vi hitta säkra åkbara isar, vilket är en förutsättning för en lyckad tur på söndagar. 
När sedan beslut om tur på söndag skall göras  måste flera fakta vägas in: Väder och vind har stor betydelse. Gruppen på en utlyst tur är ofta stor, alla kanske inte tillhör gruppen vana åkare och framför allt medför en tur ett stort ansvarstagande för ledare. Säkerheten är något som vi prioriterar. Finns det bra is blir det i regel en utlyst tur.


Israpporten som lämnas på ”isluren” måste tolkas med vana. Speciellt för de som göra en egen tur utan våra ledare. En positiv israpport är ingen garanti för att isen är säker överallt. Görs egna turer måste man naturligtvis ha bra kunskaper om isarna, rätt utrustning och sällskap, helst tre eller fler.

 

Indelning åkgrupper

Grupp 6
Långsamt tempo så alla hinner med , kort åksträcka med instruktion.

Grupp 5
 Lugnt tempo, flera kortare raster förutom längre matrast.  Normal sträcka vid goda förhållanden, 25-30 km..

Grupp 4
Van åkare som vill åka i hygglig fart med uppsamlingspauser. Turen kan bjuda på sämre (ojämn/snötäckt) is Normal sträcka vid goda förhållanden, 40km.

Grupp 3
Van åkare med bra kondition, som vill åka med god fart hela dagen, kan bjuda på sämre is.  Rejäl rast mitt på dagen. Normal sträcka vid goda förhållanden, 50 km.

Grupp 2
Som grupp 3 men lite högre tempo och kortare rast. Det kan bli 65 km vid goda förhållanden.

Grupp 1
Erfaren, mycket vältränad åkare med god teknik, som vill åka snabbt och långt, även på problematisk is. Tidig start och sen hemkomst. Det kan bli 100 km och mer vid goda förhållanden
.