START
                                      
TURRAPPORTER

INFO

LEDARE &
STYRELSE

SÄKERHET & UTRUSTNING 

BLI MEDLEM

NYBÖRJARE

VÅRA TURER

BILDARKIV

LÄNKARKIV






                                  





                     

 


       

TURRAPPORT


2011-01-30   Sönag

Åkområde:

Lörudden

Deltagare:
Distans:

3 st
25 km

Turtyp:

Privattur

Isen: 


Väder:
Erfarenheter:

Knottrig stöpis med snöfläckar.Områden av slät kärnis.
Mulet,+1 gr. Nästan vindstilla
Isen kan ligga kvar trots halv storm natten före

                                                   

  Foto: Roger och Peter Mathiasson

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild