START
                                      
TURRAPPORTER

INFO

LEDARE &
STYRELSE

SÄKERHET & UTRUSTNING 

BLI MEDLEM

NYBÖRJARE

VÅRA TURER

BILDARKIV

LÄNKARKIV


                                  

                     

 

 

 


       

 TURRAPPORTER 05/06
 

 

 

Datum Åkområde Ledare Km Antal
2006-03-26 Lörudden - Norrfjärden Privattur 65 2
2006-03-26 Lörudden-Bremön-
Galten
Lena, Kjell 31 24
2006-03-25 Alnön - Rödön Lena, Kjell 24 20
2006-03-23 Lörudden  Rektur 14 2
2006-03-21 Spikarna -Tynderö Rektur 3
2006-03-19 Lörudden-Bremön-
Galtström
Svante, Camilla, Maria 24 14
2006-03-18 Galtström-Kalven-
Moningssand
Rektur 20 resp 32 6
2006-03-17 Norrfjärden-Gran Rektur 35 2
2006-03-16 Galtström Månskenstur 12 2
2006-03-12 Lörudden-Bremökalv Roger, Camilla, Lotta 16 21
2006-03-11 Galtström -Lörudden Rektur 28 -32 6
2006-03-09 Rödöbrygga-Åstön Privattur 2
2006-03-08 Åvikebukten Privattur 5
2006-03-07 Klingerfjärden Privattur 31 6
2006-02-26 Klingerfjärden Per, Roger 22 14
2006-02-25 Plurrövning

2006-02-23

Säkerhetskväll
2006-01-15 Vålånger- och Ärlansfjärden Camilla, Maria .Jan 12 - 32 32
2006-01-15 Njutånger Privattur 32 3
2006-01-15 Alnösundet Privattur 2
2006-01-14 N Dellen Roger 42 7
2006-01-13 Juniskär Roger 12 18
2006-01-08 Juniskär Privattur 25 9
2006-01-08 Spikarna-Grönviken Jan, Per, Roger 29
2006-01-08 Juniskär Privattur 25 4
2006-01-06 Juniskär, Ljungans utlopp Roger, Kjell 23
2006-01-04 Klingerfjärden Privattur 5
2005-12-18 Klingerfjärden Privattur 22 4
2005-12-18 Navaren Svante, Kjell,
Camilla, Maria
20, 26 26
2005-12-17 Navaren Rektur 15 8
2005-12-11 Sidsjön Privattur 15 3
2005-12-10 Selångersån Rektur 5 8
2005-12-05 Badhuset, Plurrövn Roger 15

2005-12-04

Skälsjön Lotta, Per 30, 35 18
2005-12-04 Armsjön Jan 12 18
2005-12-03 Alnösundet Roger 20 26
2005-11-27 Storsjön Per, Camilla, Maria 22 21
2005-11-26 Storsjön, Bye Rast Rek 22 6
2005-11-25 Storsjön Rek 15
2005-11-23 Mingen Privattur 18 3
2005-11-20 Eksjön Maria, Rolf, Svante 25 26
2005-11-20 Bölesjön Grundkurs
Roger, Jan
10 8
2005-11-19 Hamntjärn, Essvik Privattur 4 3
2005-11-19 Bild/Foto finns till artikeln Eksjön Privat/Rek 32 4
2005-11-18 Bild/Foto finns till artikeln Bölesjön Privat/Rek
2005-10-25   Bölesjön Privattur 0,3 3
2005-10-15 Upptaktsmöte      ca 30

T  30

T  le> >